• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

แก้หูกาง

Started by Cindy700, June 03, 2024, 02:27:08 AM

Previous topic - Next topic

Cindy700

แก้หูกาง เชียงใหม่ โดยทั่วไปใบหูของคนเราจะแนบไปทางด้านหลังชิดกับหนังศีรษะ ทำมุมกันประมาณ 25-35 องศา น้อยมากที่จะเห็นคนหูกาง ซึ่งหูกางมักเกิดได้ตั้งแต่เด็ก เพราะส่วนหนึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะของใบหูที่ดีต้องมีขนาดเหมาะสมกับใบหน้า ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป หรือกางมากไป ทำให้ขาดความมั่นใจ ควรปรึกษาศัลยแพทย์เพื่อแก้ไข
Tags : แก้หูกางเชียงใหม่

Jenny937

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Jenny937

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Jenny937

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Hanako5

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Jenny937

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

deam205

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

deam205

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

deam205

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

deam205

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Panitsupa

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Panitsupa

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

deam205

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

dsmol19

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic

Chigaru

แก้หูกางเชียงใหม่ lannawadee clinic